Vrijwilligers

Om te kunnen bestaan is het Stiltecentrum volledig aangewezen op de inzet van vrijwillige medewerkers.

Die inzet is nodig voor  
–     de verkoop in het Winkeltje
–     de beschikbaarheid voor een gesprek in het  Trefpunt
  –     het houden van een oogje in het zeil bij de Galerie
   –     het openen ’s ochtends van de kapel en het ontsteken van kaarsen.
 De tijd die medewerkers beschikbaar stellen voor het Stiltecentrum is zeer verschillend. Dat varieert van een of mee dagdelen per week, tot een ochtend of middag per maand.

De zorg voor de gehele organisatie ligt bij het bestuur, bestaande uit een groep van vijf personen, ook vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
   –     het financiële beleid
   –     de in- en verkoop van winkel
    –    verhuur, schoonmaak en onderhoud van het gebouw.
Niet in de laatste plaats heeft het bestuur een verantwoordelijkheid voor een goed vrijwilligers-beleid.

Er is ruim aandacht voor ‘lief en leed’. Een maal per jaar wordt er een etentje georganiseerd en eenmaal per twee jaar gaan de medewerkers een dagje op stap naar een bestemming ergens in Nederland. Helaas kan de Stichting daar niet de totale bekostiging van dragen en daarom wordt van de deelnemers een bescheiden bijdragen gevraagd. Voor beide activiteiten bestaat altijd een groot enthousiasme.
Om een open communicatie te bevorderen organiseert het bestuur elk voorjaar een vrijwilligers-bijeenkomst waar alle soorten zaken besproken kunnen worden. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.

De groep medewerkers is vrij constant van samenstelling. Er is natuurlijk regelmatig wel enig natuurlijk verloop en dus bestaat er altijd wel behoefte bestaat aan nieuwe medewerkers.
Heeft u misschien belangstelling?
Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk.

Stuur hiertoe een mail naar stiltecentrum@yahoo.com of bel met 06-50895777.