ANBI

Openbare gegevens van de Stichting “Stiltecentrum In de Oude Toren” ten behoeve van de ANBI per januari 2023.

Contactadres:
Torenfaçade voormalige Heilig Hartkerk
Arendstraat 35
4901 JJ Oosterhout

Fiscaal nummer:
59.32.555

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Mevr. A. Steffers
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Dhr. A. van der Vaart
Lid t.b.v. onderhoud: Dhr. A. Hoogendoorn
Lid t.b.v. Winkel: Mevr. Y. Hoogendoorn

Doelstelling
Het in stand houden van een voor Oosterhout gezichtsbepalend cultureel en religieus erfgoed.
Het voor de bevolking openstellen van dit erfgoed.
Het erfgoed inrichten om culturele, maatschappelijke, religieuze, levensbeschouwelijke en spirituele waarden in stand te houden, te ondersteunen en te ontwikkelen.

Beleidsplan
De Stichting onderscheidt vijf beleidsonderdelen:
A. de Stadskapel
B. het Winkeltje
C. het Trefpunt
D. de Galerie
E. het Stiltecentrum

Ad A.
Hier wordt gelegenheid gegeven tot het aansteken van kaarsen voor eigen intentie. Er hangt een icoon die de bezoeker kan inspireren tot bezinning.

Ad B.
Hier vindt verkoop plaats van uitsluitend religieuze artikelen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan onderhoud van het gebouw.

Ad C.
Voor passanten bestaat hier de mogelijkheid van een gesprek met een van de vrijwilligers van de Stichting over hetgeen hen bezig houdt of dwars zit.

Ad D.
Hier kunnen Oosterhoutse kunstenaars hun producten tentoonstellen.

Ad E.
Dit is de voormalige koorruimte, sober ingericht en voorzien van gebrandschilderde ramen. Hier kunnen bezoekers een moment verwijlen, mediteren en zich bezinnen. Een aantal dagdelen per week is deze ruimte verhuurd voor culturele activiteiten.

Beleidsuitvoering
Alle ongeveer 40 medewerkenden verrichten hun activiteiten op basis van vrijwilligheid.

Beloningsbeleid
Omdat de stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt is er geen sprake van individueel beloningsbeleid. Wel is er een collectief waarderingsaanbod.
Een maal per jaar wordt ieder uitgenodigd voor een diner en een maal per twee jaar vindt er een dagreisje plaats. Bij de keuze van het reisdoel wordt een relatie gelegd met de doelstelling van de stichting.

Bij beide activiteiten wordt van de deelnemers een bescheiden eigen bijdrage gevraagd om de kosten enigszins beheersbaar te houden. Het hoofdbestanddeel wordt door de Stichting bekostigd.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, de opbrengst van de kaarsenverkoop in de kapel, de verkopen in het Winkeltje en de huuropbrengsten van het Stiltecentrum.
De Stichting draagt de kosten voor het onderhoud binnen het gebouw. Dit betreft schilderwerk, hang- en sluitwerk en ander klein onderhoud. Voor groot onderhoud wordt een beroep gedaan op de Gemeente Oosterhout.


Globaal overzicht:

Inkomsten:2019202020212022
Verhuur, verkoop en giften:20.70015.00014.50021.750
Opname reserve:001.0000
Totaal:20.70015.00015.50021.750
Uitgaven:
Inkopen:8.9007.3006.4009.000
Onderhoud:2.2001.1001.2001.600
Energie, verzekering, belastingen:3.4003.9002.4006.350
Attenties / bijeenkomsten medewerkenden:2.7002.0002.8002.300
Diversen:1.5007002.7002.500
Reserve:000
Totaal:20.70015.00015.50021.750